Samopodoba je podoba, ki jo ima posameznik o samem sebi. Je merilo o tem, koliko vrednotimo in spoštujemo same sebe oziroma koliko se imamo radi. Oseba z zdravo samopodobo ima razvito samospoštovanje in občutek lastne vrednosti; verjame, da je vredna sama po sebi (lastne vrednosti ji ni treba z ničimer dokazovati). Oseba s slabo samopodobo ima nizek občutek lastne vrednosti, je zelo kritična do same sebe, konstantno dvomi vase, v občutkih so lahko prisotni osamljenost, sram, potlačena jeza, v vedenju pa držanje v ozadju, slabo postavljanje mej, nezmožnost se postaviti zase, lahko pa tudi izogibanje ljudem in socialnim aktivnostim, kar vodi v izolacijo.


Na izgradnjo naše samopodobe v pretežni meri vpliva okolica, v kateri smo odraščali. Nizka samopodoba je tako torej posledica negativnih izkušenj v odnosu s starši in vrstniki, kot so zanemarjanje, zlorabe, kritiziranje s strani staršev in drugih pomembnih odraslih, pomanjkanje pohvale za naše dosežke, pomanjkanje spodbude, zmerjanje s strani vrstnikov, težave pri učenju, telesna oviranost, idr.