Medosebni odnos je socialna interakcija med dvema ali več ljudmi. V medosebnem odnosu osebe zadovoljujejo svoje, ter emocionalne ali fizične potrebe drugega. Medsebojni odnosi se razlikujejo po stopnjah intimnosti oziroma po intenziteti zadovoljevanja čustvenih in fizičnih potreb. V življenju se znajdemo v različnih medsebojnih odnosih kot prijatelji, partnerji, družinski člani, sošolci, sodelavci, stranke, pacienti, itd. Zaradi različnih odnosnih izkušenj, pričakovanj, potreb in vrednot, ter zaradi slabe komunikacije v odnosih nastajajo napetosti, katere običajno rešujemo na nam znane načine, ki vključujejo značilnosti (vedenja osvojena v lastnih izkušnjah, vrednote,itd.), zaradi katerih je do težav sploh prišlo in tako se lahko naša nesoglasja in konflikti v odnosih ponavljajo in jim ni videti konca. Včasih lahko pomaga že, če ozavestimo vzroke našega vedenja. Preberite težave v odnosih.