Čustvo žalosti nastopi ob izgubi nečesa, kar je za posameznika zelo pomembno. Na izgubljeno je običajno zelo navezan in je del njegovega življenja. Ob globoki žalosti posamezniki pogosto navajajo občutek:« Kot da bi izgubil del sebe«. Posameznik je prepričan, da izgubljenega ne bo nikoli več dobil nazaj.


Vzroki za žalost so lahko raznoliki:


  • izguba (ločitev ali smrt) ljubljene osebe
  • izguba domačega ljubljenčka
  • poslabšano zdravstveno stanje ( kronične ali neozdravljive bolezni)
  • spremembe v načinu življenja (izguba življenjsko pomembnega cilja, slabše finančno stanje, brezposelnost,…)
  • izguba dragocenega predmeta
  • žalost kot sestavni del motenj razpoloženja (depresivna motnja in bipolarna motnja)
  • nepojasnjena žalost kot posledica neozaveščenih in nepredelanih vsebin iz preteklosti